ข่าวกิจกรรมคณะ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณพัฒนา กันอำพล

ขอแสดงความยินดีกับ คุณพัฒนา กันอำพล ผู้บริหารบริษัท เค.ซี.ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น “คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม” (ผู้ทรงคุณวุฒิ)