ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ในโอกาศได้รับคัดเลือกบุคคลดีเด่นแต่ละประเภท

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นแต่ละประเภทและผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2566 รศ.ดร.รุ่งอรุณ […]

โครงการเปิดโลกการเรียนรู้เทคโนโลยีสู่เส้นทางอาชีพ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการเปิดโลกการเรียนรู้เทคโนโลยีสู่เส้นทางอาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพให้มีทักษะทางวิชาชีพเพื่อเข้าสู่แรงงานที่ตลาดต้องการ สู่ยุค Thailand […]

คณะฯร่วมโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม […]

คณะฯร่วมกิจกรรมในวันวิชาการ แสดงนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี Robotic & Ai

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมในวันวิชาการ แสดงนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี Robotic & […]