กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาวิศวกรรม ภาคฤดูร้อน 2565 /ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษา 2565

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาวิศวกรรม ประจำภาคฤดูร้อน/2565 […]

คณบดีให้การต้อนรับผู้แทน บริษัท ซีเมนส์โมบิลิตี้ จำกัด

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชา ให้การต้อนรับ […]

รับสมัครทุนการศึกษา นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร รับสมัครทุนการศึกษา นักศึกษาใหม่ สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาตรี […]

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่1/2566

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่1/2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ […]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษพัฒนาบุคลากร มทร.พระนคร

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษพัฒนาบุคลากร “ก้าวสู่ปีที่ 18 มทร.พระนคร […]