รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบรับตรง 1-3 ประจำปีการศึกษา 2567 (รับวุฒิเดิม ม.6/ปวช. และ ปวส.)

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบรับตรง 1-3 ประจำปีการศึกษา […]

ประกาศขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี 2566

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี 2565 เปิดให้ผู้สนใจรับเอกสารประกอบการขาย […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด (เพิ่มเติม)

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด (เพิ่มเติม) […]

กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree)

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แจ้งประกาศกำหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 […]

ประกาศกำหนดรับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา 2567

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศกำหนดรับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา 2567 รายละเอียดประกาศกำหนดรับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา […]