ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ที่ประสงค์จะกู้ยืม ปีการศึกษา​2564

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ที่ประสงค์จะกู้ยืม ปีการศึกษา​2564 กองทุนขอส่งคู่มือการดำเนินงานในระบบDSL […]

ประกาศ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู […]

ประกาศเตือนเรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2563

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศเตือนเรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2563 และขอแจ้งสำเร็จการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต […]

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการการถ่ายทอดความรู้ทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพ

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ในรูปแบบออนไลน์ “โครงการการถ่ายทอดความรู้ทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพ” สมัครเข้าร่วมโครงการ

ประกาศแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกสอน ภาคเรียนที่ 1/2564

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ประกาศเรื่องแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกสอน ภาคเรียนที่ 1 […]

ประกาศแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกงาน ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศเรื่องแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกงาน ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา […]