ประกาศแจ้งโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ระดับปริญญาตรี

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศแจ้งโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ในวันที่ […]

ประกาศกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและนัดวัดตัวตัดเสื้อ Shop ประจำปีการศึกษา 2566

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอแจ้งกำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 และนัดวัดตัวตัดเสื้อ […]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา […]