ประกาศขอความร่วมมือบัณฑิตราชมงคลพระนคร ประจำปี 2564 กรอกข้อมูลภาวะติดตามการมีงานทำของบัณฑิต

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

กองพัฒนานักศึกษาขอความร่วมมือ #บัณฑิตราชมงคลพระนคร ประจำปี 2564 👩‍🎓👨‍🎓 […]

ประกาศแจ้งกำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แจ้งกำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นครูมืออาชีพ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รหัส […]

ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี ประจำปี 2565

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยจะมอบทุนในวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา […]

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 free ทุนการศึกษา 50 % ตลอดหลักสูตร จำนวน 2 ทุน

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

สมัครด่วน!!! คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา […]

ข้อห้ามเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

มทร.พระนคร หนุนใช้กัญชา-กัญชง เพื่อการศึกษา ออกมาตรการห้ามบริโภค-จำหน่าย ในรั้วมหา’ลัย […]