ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2564

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2564 […]

ประกาศ กำหนดการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

กำหนดการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 […]

ประกาศการยืนยันสิทธิ์ ขอรับส่วนลด(กระทรวง อว.) ล่าช้า

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศการยืนยันสิทธิ์ขอรับส่วนลด(กระทรวง อว.) ล่าช้า นักศึกษาที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินคืนจากกระทรวง […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 […]