หน้าแรก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข่าวสารคณะ

ข่าวป_ตรี

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2557 ระดับปริญญาตรี

อบรม

รับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558

ข่าวป_ตรี

แจ้งสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ใบกค

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 28

รับสมัครนักศึกษา58

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคปกติ (เพิ่มเติม)

ข่าวป_ตรี

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (ภาคสมทบ อีเทค)

ข่าวประกาศ

ประกาศเลื่อนขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

ข่าวป_ตรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคสมทบ ณ ศูนย์นอกที่ตั้ง (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี (เพิ่มเติม)

ข่าวกิจกรรม

C_0120

พิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2558

C_0094

โครงการปฐมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558

C_0058

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557

C_0018

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2557

C_0012

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการติดตามประเมินหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

C_0204

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันรพี

C_0132

ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2558

N2979

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการจัดการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา