ข่าวกิจกรรม
ข่าวประกาศ
 • menu 1
  • 1ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
  • 2เครือข่าย
  • 3ผลงานทางวิชาการ
  • 4โทรทัศน์ครู
  • 5ระบบประเมิน
 • menu 2
  • 1งานวิจัยและพัฒนา
  • 2ประกันคุณภาพการศึกษา
  • 3KM
  • 4งานสหกิจ
  • 5กยศ
  • 6สโมสรนักศึกษา

 

AW_02
ขอเชิญเข้าร่วมงาน "คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเทเวศร์"

ร่วมพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าทุกรุ่นจากอดีตสู่ปัจจุบัน
บัตรราคา 5,000 บ/โต๊ะ เสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.00 น.
ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร
ติดต่อจองโต๊ะได้ที่ 02-282-9009-15 ต่อ 7131 (งานสารบรรณ)
086-389-6797 (คุณสุปัญญา)