หน้าแรก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข่าวสารคณะ

ข่าวป_ตรี

ประกาศแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงาน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558

ข่าวป_ตรี

ขอความร่วมมือเข้าประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ภาคการศึกษาที่ 2/2558

ข่าวป_ตรี

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1/2559

ข่าวป_ตรี

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน/2558

ข่าวป_ตรี

ประกาศนัดวัดตัว ตัดชุดSHOP ชุดพละ เสื้อคณะ

0680

ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวป_ตรี

ประกาศถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา

ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข่าวกิจกรรม

C_0136

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2558

C_0116

โครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559

C_0098

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมโครงการ “ราชมงคลพระนครร่วมใจ ประหยัดน้ำ ต้านภัยแล้ง”

0995_n

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559

C09363

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ลักษณะโครงการ

C09693

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการประยุกต์ใช้งาน PLC ในการควบคุมระบบนิวเมติกส์อุตสาหกรรม

G_2332

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมแข่งขัน Shell Eco-Marathon Asia 2016

C_0020

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์อย่างมืออาชีพด้วย WORDPRESS