เชิญชวนเข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เชิญชวนเข้าร่วมงานมุทิตาจิตและงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563  โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ […]

ประกาศแจ้งสอบวัดความรู้สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศเรื่องการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ให้นักศึกษา […]

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 (รับวุฒิเดิม ปวช. หรือ ปวส.)

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา […]

ประกาศลงทะเบียนขอรับเงินส่วนลดฯคืน ภาคการศึกษาที่ 1/2563

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ ดำเนินการลงทะเบียนในระบบ เพื่อรับเงินส่วนลดค่าจัดการศึกษาคืน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 […]

มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 รายละเอียดประกาศมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019