เชิญชวนผู้สนใจประสงค์เข้าเรียนหลักสูตรป.บัณฑิต กรอกแบบแจ้งความประสงค์ขอเรียน

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เชิญชวนผู้สนใจประสงค์เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กรอกแบบแจ้งความประสงค์ขอเรียน แบบแจ้งความประสงค์ขอเรียนหลักสูตรป.บัณฑิต […]

งานพัฒนาวินัยนักศึกษา ประกาศแจ้งข้อบังคับมทร.พระนครฯ ปีพ.ศ.2563

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม งานพัฒนาวินัยนักศึกษา ประกาศแจ้งถึงนักศึกษา ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา […]

ประกาศแจ้งกำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศีกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศแจ้งกำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 1.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา (โดยใช้วุฒิเดิม ปวช. – ปวส) ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา (โดยใช้วุฒิเดิม […]