ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (รับตรง) รอบ 2

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (รับตรง) รอบ 2 […]

ขอความร่วมมือรายงานการปฏิบัติงานและภาวะสุขภาพของบุคลากร

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

ด้วยมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอความร่วมมือให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา […]

ขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษา และการขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาออนไลน์

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายละเอียดขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษา และการขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาออนไลน์ รายละเอียดขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษา และการขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาออนไลน์ ขั้นตอนการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาออนไลน์

ราชมงคลพระนคร ดีเดย์สอนออนไลน์พร้อมปิดมหาวิทยาลัย 14 วัน ป้องกันโควิด-19

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รับตรง (ปวช. – ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รับตรง (ปวช. […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โดยใช้วุฒิเดิม ปวช. – ปวส) ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 […]