กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาวิศวกรรม ภาคฤดูร้อน 2565 /ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษา 2565

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาวิศวกรรม ประจำภาคฤดูร้อน/2565 […]

รับสมัครทุนการศึกษา นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร รับสมัครทุนการศึกษา นักศึกษาใหม่ สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาตรี […]

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กำหนดการฝึกซ้อมย่อยและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา […]

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตารอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2566 (รับวุฒิเดิม ปวช. หรือ ปวส.)

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบโควตารอบที่ 2 […]

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา […]