นักศึกษาฝึกสอนนำนักเรียนคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในกิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ระดับชั้น ม.4 – ม.6

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

นายวาริส วีระสินธุ์ นักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในฐานะครูผู้สอนนักเรียนโรงเรียนตันหยงมัส […]

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ซีอาร์ยู

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ CRU Robot โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 […]

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี […]

โครงการมัชฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการมัชฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ […]

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดี ผศ.กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ […]