โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่องค์กรแห่งความสุข

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่องค์กรแห่งความสุข โดยช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ […]

คณะฯขอชื่นชม นายบุญเลิศ แสงพันธุ์ ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอชื่นชม นายบุญเลิศ แสงพันธุ์ (ว่าที่สส.เขต […]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรม ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565 โดยมี […]

คณบดีนำทีมผู้บริหาร ศึกษาดูงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำทีมผู้บริหาร ศึกษาดูงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ […]

คณบดี นำทีมจัดกิจกรรมนิทรรศการ งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทยเขตดุสิตฯ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และทีมผู้บริหาร […]

คณบดี นำทีมร่วมกิจกรรม “สงกรานต์บันเทิง รื่นเริงพระนคร”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำทีมผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารอาหารแห้ง […]