ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ […]

ยินดีต้อนรับ อ.อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล เข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ยินดีต้อนรับ นางสาวอัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล เข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม […]

โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ชุมชนในประวัติศาสตร์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมโครงการศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมประเพณีชุมชนในประวัติศาสตร์ นำโดย อ.สุนารี จุลพันธ์ […]

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ผกามาศ ชูสิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ผกามาศ ชูสิทธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ […]