โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ประจำปีการศึกษา 2563 […]

ประชุมคัดเลือกตัวแทนคณะ เข้าไปเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมคัดเลือกตัวแทนคณะ เข้าไปเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี ในวันที่ 9 […]

ดร.ทวีศักดิ์ ตรงติรกุล ร่วมทีมนานาชาติทำงานจากระยะไกลเพื่อต่อสู้กับ COVID-19

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

ดร.ทวีศักดิ์ ตรงติรกุล อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมกับ […]