โครงการมัชฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการมัชฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ […]

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดี ผศ.กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ […]

งานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดให้มีการฝึกซ้อมย่อยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 33 […]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมงาน “วันรพี”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมงาน “วันรพี” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ […]

ประชุมการเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมการเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี […]