โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ชุมชนในประวัติศาสตร์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมโครงการศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมประเพณีชุมชนในประวัติศาสตร์ นำโดย อ.สุนารี จุลพันธ์ […]

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ผกามาศ ชูสิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ผกามาศ ชูสิทธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ […]

ปัจฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 โดยมีนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนในประเด็นปัญหาในการเรียนการสอน […]