คณบดีให้การต้อนรับผู้แทน บริษัท ซีเมนส์โมบิลิตี้ จำกัด

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชา ให้การต้อนรับ […]

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่1/2566

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่1/2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ […]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษพัฒนาบุคลากร มทร.พระนคร

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษพัฒนาบุคลากร “ก้าวสู่ปีที่ 18 มทร.พระนคร […]

ขอแสดงความยินดีกับบุคคลดีเด่นแต่ละประเภทเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามทร.พระนคร ครบรอบ 18 ปี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับบุคคลดีเด่นแต่ละประเภทและผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2565 ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมพิธีสักการะพระรูปกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

เนื่องด้วยวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ […]