ข่าวสารคณะ

ประกาศกำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายละเอียด และขั้นตอนในการเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ค.อ.บ.) ที่ต้องสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา9.00-12.00 น. ห้องสอบรูปแบบออนไลน์(ห้อง 5) ขอให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้เรียบร้อย และเปิดกล้องขณะทำการสอบ