ข่าวสารคณะ

เปิดรับสมัครนักศึกษา TCAS 4 รับตรงอิสระ เข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา TCAS 4 รับตรงอิสระ เข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2565
❗️❗️❗️หมายเหตุ❗️❗️❗️ ผู้สมัครใช้วุฒิ มัธยมศึกษา ปีที่ 6 หากมีสถานะ “ยืนยันสิทธิ์” อยู่ในระบบ TCAS ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ “ไม่ประกาศรายชื่อ” เข้าสอบสัมภาษณ์ เนื่องจากระบบ TCAS สามารถยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อได้เพียงสถานศึกษาเดียว
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-665-3777 ต่อ 6302-9 , 6636 , 6314