ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง (รอบ 2)   ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง รอบที่ 2   ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้สมัคร รอรับการติดต่อกลับ เพื่อสอบสัมภาษณ์ทาง video line เพื่อรับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป