ข่าวกิจกรรมคณะ

ร่วมโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ดร.วรเอก อินทขันตี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำทีมอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 โดยมี ผศ.ดร.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธี ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพิธีสงฆ์ 10 รูป ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จากนั้นวางพุ่มสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ก่อนกล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ โถงอาคารพร้อมมงคลคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567