ข่าวสารคณะ

ประกาศการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-15.30 น. ณ หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์