ข่าวสารคณะ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2567 (รอบที่ 2)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เปิดระบบสำหรับรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567 รับตรง (รอบที่ 2)

เปิดรับสมัคร : 11 มีนาคม – 21 พฤษภาคม 2567