ข่าวกิจกรรมคณะ

คณบดีนำทีมร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1 “คืนฉลอง เคียงขวัญ”

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมผู้บริหารคณะร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1 “คืนฉลอง เคียงขวัญ” ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 19 ปี พร้อมแสดงความยินดีกับ นายบุญเลิศ แสงพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 สมุทรปราการ ในโอกาสรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีพ.ศ.2566 ณ หอประชุม D-Hall ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567