ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะฯเข้าร่วมพิธีสักการะพระรูปกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมพิธีสักการะพระรูปกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 19 ปี โดย ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย  รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมประกอบพิธีบวงสรวงสักการะพระรูปกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ ลานอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567