ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด (เพิ่มเติม)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด (เพิ่มเติม) เปิดรับสมัครตั้งแต่ 9-19 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ ได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือติดต่อ 02-665-3777 ต่อ 7151