ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะฯร่วมการบรรยายพิเศษในกิจกรรมพัฒนาบุคลากร

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมการบรรยายพิเศษในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 19 ปี ในกิจกรรมพัฒนาบุคลากร

  • การตั้ง Holding Company และบริษัทในกำกับของมหาวิทยาลัย โดยดร. สิริพร พิทยโสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
  • CU Enterprise บทเรียนการสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัย โดย นายราเมศวร์ ศิลปพรหม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท CU Enterprize จำกัด
  • ทิศทางและเป้าหมายของราชมงคลพระนครในสองปีข้างหน้า 2567-2568 โดย ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • นวัตกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อดีตอธิการบดีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567