ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะฯ ร่วมงาน “RMUTP Open House Opportunity Unlocked ราชมงคลพระนครเปิดกว้างสู่ทุกโอกาสในสังคมเมือง”

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำทีมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมงาน “RMUTP Open House Opportunity Unlocked ราชมงคลพระนครเปิดกว้างสู่ทุกโอกาสในสังคมเมือง” ภายใต้โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 19 ปี โดยคณะฯได้ตั้งบูธนิทรรศการแนะนำหลักสูตร, งานวิจัยและนวัตกรรม ณ ศูนย์พณิชการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2567