ข่าวสารคณะ

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครงานตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครงานตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 6-14 พฤศจิกายน 2566 ในเวลาราชการ ได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือติดต่อ 02-665-3777 ต่อ 7151