ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งกำหนดการอบรมโครงการเปิดโลกการเรียนรู้เทคโนโลยีสู่เส้นทางอาชีพ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แจ้งกำหนดการอบรมโครงการเปิดโลกการเรียนรู้เทคโนโลยีสู่เส้นทางอาชีพ ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 8.00-16.30 น. (เปิดลงทะเบียน 8.00-8.30 น.)