ข่าวสารคณะ

ประกาศขั้นตอนการขอผ่อนผันการชำระค่าเทอม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศขั้นตอนการขอผ่อนผันการชำระค่าเทอมสำหรับนักศึกษาในระบบบริการการศึกษา

นักศึกษา หลักสูตร ป.บัณฑิต อย่าลืมลงทะเบียนกันด้วยนะค่ะ 📍📍

ดังตัวอย่าง

ขั้นตอนที่ 1 หลังจากนักศึกษาบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาคลิกที่เมนู “ภาระค่าใช้จ่าย/ทุนการศึกษา”


ขั้นตอนที่ 2 เมื่อเข้าสู่หน้าจอ “ภาระค่าใช้จ่าย/ทุนการศึกษา” แล้ว ให้นักศึกษาคลิกที่ “ยื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าเทอม”


ขั้นตอนที่ 3 ในหน้าจอยื่นคำร้องขอผ่อนผัน ให้นักศึกษากรอกเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำร้อง”


ขั้นตอนที่ 4 หลังจากกดปุ่ม “ส่งคำร้อง” แล้ว ให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลคำร้อง ถ้าหากข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม “ยืนยันส่งคำร้อง”


ขั้นตอนที่ 5 หลังจากนักศึกษายืนยันส่งคำร้องแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ “ส่งคำร้องเรียบร้อยแล้ว” นักศึกษาสามารถตรวจสอบคำร้องที่ส่งเข้ามาได้ โดยคลิกที่เมนู “ติดตามผลคำร้อง” ทางด้านซ้ายมือ

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อเข้าสู่หน้าจอติดตามผลคำร้องแล้ว นักศึกษาจะพบกับคำร้องที่นักศึกษาได้ส่งเข้าระบบ หลังจากที่นักศึกษาส่งคำร้องขอผ่อนผันค่าเทอมเข้ามาแล้ว ให้นักศึกษาออกจากระบบและรอประมาณ 30-60 นาที ทางเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับข้อมูลคำร้องขอผ่อนผันค่าเทอมของนักศึกษาแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการปรับข้อมูลผ่อนผันให้


ขั้นตอนที่ 7 หลังจากเจ้าหน้าที่ปรับข้อมูลให้นักศึกษาแล้ว เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบบริการการศึกษาอีกครั้ง ให้นักศึกษาคลิกที่เมนู “ภาระค่าใช้จ่าย/ทุนการศึกษา” นักศึกษาจะพบว่าหนี้ค่าเทอมจะถูกแบ่งเป็น 4 งวด


ขั้นตอนที่ 8 นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินผ่อนผันค่าเทอม งวดที่ 1 ได้ทั้ง 2 ช่องทาง


ใบแจ้งชำระเงินค่าเทอมผ่อนผัน จะปรากฎยอดเงินงวดที่ 1 เท่านั้น