ข่าวกิจกรรมคณะ

คณบดี นำทีมจัดกิจกรรมนิทรรศการ งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทยเขตดุสิตฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และทีมผู้บริหาร ได้ดำเนินกิจกรรมจัดนิทรรศการ งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทยเขตดุสิตฯ ในการบริการวิชาการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสาธิตวิธีการทำสลัดโรลให้แก่ผู้ที่เยี่ยมชม ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566