ข่าวกิจกรรมคณะ

คณบดี นำทีมร่วมกิจกรรม “สงกรานต์บันเทิง รื่นเริงพระนคร”

ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำทีมผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดนรนาถสุนทริการาม ในโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญ กิจกรรมราชมงคลสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ประจำปี2566 ในชื่องานสงกรานต์บันเทิง รื่นเริงพระนคร หอประชุม D-Hall  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566