ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะฯเข้าแนะแนวการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย อาจารยฺสุปัญญา สิงห์กรณ์, อาจารย์ชลธิศ ปิติภูมิสุขสันต์, อาจารย์พันธ์ชิด ธรรมพิชัย และดร.วรเอก อินทขันตี เข้าพบผู้บริหารของวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง และแนะแนวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี พร้อมรับสมัครและสอบสัมภาษณ์ ให้โควตาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566