ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะฯเข้าแนะแนวการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดยอาจารย์พันธ์ชิด ธรรมพิชัย, อาจารยฺสุปัญญา สิงห์กรณ์, อาจารย์พีรภัทร โอวาทชัยพงศ์ และอาจารย์กมลภพ มีแป้น เข้าพบผู้บริหารของวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม และแนะแนวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี พร้อมรับสมัครและสอบสัมภาษณ์ ให้โควตาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566