ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะฯ ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำทีมผู้บริหาร ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)ในงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 36 ณ พระนครคีรี (เขาวัง) จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2566