ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษพัฒนาบุคลากร มทร.พระนคร

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษพัฒนาบุคลากร “ก้าวสู่ปีที่ 18 มทร.พระนคร สู่มหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโยลี นวัตกรรม และการบูรณาการ” และอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติฤาษีดัดตนเพื่อลดอาการปวดเมื่อยจากการทำงาน อย่างพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ศูนย์พณิชยการพระนคร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566