ข่าวกิจกรรมคณะ

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่1/2566

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่1/2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการบริหารคณะและคณาจารย์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566