ข่าวกิจกรรมคณะ

คณบดีให้การต้อนรับผู้แทน บริษัท ซีเมนส์โมบิลิตี้ จำกัด

ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชา ให้การต้อนรับ คุณ Phathapol Mahasithilap ตำแหน่ง Training Manager และคุณ Paradee Kajohnchaiyakul ตำแหน่ง Talent Acquisition Professional บริษัท ซีเมนส์โมบิลิตี้ จำกัด ในการเข้ามาแนะนำบริษัทฯ โดยมุ่งหวังที่จะได้รับการพิจารณาส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานกับทางบริษัท ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566