ข่าวสารคณะ

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยและพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กำหนดการฝึกซ้อมย่อยและการเข้ารับมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564