ข่าวสารคณะ

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กำหนดการฝึกซ้อมย่อยและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564