ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566