ข่าวกิจกรรมคณะ

นักศึกษาคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันการประกวดการประดิษฐ์ต้นคริสมาสต์จากวัสดุเหลือใช้ Christmas Tree Decorating Contest

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส ENGCOMMXMAS2022 คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรม ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และความสามัคคี ในการแข่งขันการประกวดการประดิษฐ์ต้นคริสมาสต์จากวัสดุเหลือใช้ Christmas Tree Decorating Contest โดยได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมถ้วยรางวัล เกียรติบัตร ณ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2565

  • นางสาวศิรดา เสียงเย็น
  • นางสาวจิรวรรณ ทบบุญ
  • นางสาวนาขวัญ มีสา