ข่าวกิจกรรมคณะ

คณบดีร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหารและอาจารย์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน พร้อมถ่ายทอดสดพิธีผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ร่วมกับอีกกว่า 180 สถาบันการศึกษา ภายใต้สังกัดและกำกับ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ หอประชุมดีฮออล์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565