ข่าวสารคณะ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 free ทุนการศึกษา 50 % ตลอดหลักสูตร จำนวน 2 ทุน

สมัครด่วน!!!

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

free ทุนการศึกษา 50 % ตลอดหลักสูตร จำนวน 2 ทุน

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ เรียน 2 ปี
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต ช่างกลโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเชื่อม ช่างแม่พิมพ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น (สัมภาษณ์อย่างเดียว)

สนใจติดต่อ : ดร.อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล โทร. 0895298246
หรือทางไลน์ https://line.me/R/ti/g/se–bZFxGP