ข่าวสารคณะ

ข้อห้ามเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มทร.พระนคร หนุนใช้กัญชา-กัญชง เพื่อการศึกษา ออกมาตรการห้ามบริโภค-จำหน่าย ในรั้วมหา’ลัย