ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. ผ่าน Zoom โดยขอให้นักศึกษาทุกท่านดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าปฐมนิเทศ ในวันและเวลาที่แจ้งไว้

CLICK เพื่อเข้าร่วม  https://zoom.us/j/94306334179?pwd=YlpyRE9wdzA1ZVNpSTJseWpsUXdHZz09

Meeting ID: 943 0633 4179
Passcode: 047240