ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะจัดขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี 2565 โดยมีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมประมูลเป็นจำนวน 3 ราย ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวัน ที่ 8 มิถุนายน 2565