ข่าวกิจกรรมคณะ

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมกับผู้บริหารคณะเข้าร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 โดยมี ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)พระนคร เป็นประธานในพิธี ถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพิธีสงฆ์ 10 รูป จากนั้นวางพุ่มสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ก่อนกล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดี นำผู้ร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา ณ หอประชุม D-Hall มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565