ข่าวกิจกรรมคณะ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ ในวันกิจกรรมนักศึกษา “ยืนยิ้มหน้ามอ 2022”

นายจิรพัฒน์ ศรีนุ่น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เข้าร่วมการแข่งขัน ประกวดร้องเพลงสากล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในวันกิจกรรมนักศึกษา “ยืนยิ้มหน้ามอ 2022” คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยงานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมและการแสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมประกอบด้วย กิจการออกร้านจำหน่ายสินค้า การประกวดร้องเพลง และการประกวด Cover Dance Contest ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565