ข่าวกิจกรรมคณะ

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-4 ธ.ค. และ 6-10 ธ.ค.2564