ข่าวกิจกรรมคณะ

คณบดีร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 เพื่อสืบสานประเพณีในวันสำคัญ โดยในงานได้มีการพิธีสงฆ์ ต่อด้วยกิจกรรม “ราชมงคลพระนครจิตอาสา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรณ หอประชุมดีฮอลล์  ศูนย์เทเวศร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และร่วมกันแจกชุดสเปรย์แอลกอฮอลล์/หน้ากากอนามัยให้กับชุมชนตลาดเทเวศร์และชุมชนวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564