ข่าวกิจกรรมคณะ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ ในโอกาศที่ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี2563  

คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและทะเบียน ในโอกาศที่ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี2563