ข่าวสารคณะ

ประกาศ กำหนดการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

กำหนดการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 📌📌 ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://arit.rmutp.ac.th/2021/09/กำหนดการสอบ-ict-ปี-2564
☎️ สอบถามเพิ่มเติม 02-665-3777 ต่อ 8000, 8210