ข่าวสารคณะ

ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประกาศเรื่อง ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี

ขอให้นักศึกษารายเก่าเลื่อนชั้นปีดำเนินการยื่นเอกสารการกู้ ประจำปีการศึกษา​2564​ ภาคการศึกษาที่​1​ ตามรายละเอียด