ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ครั้งที่ 1/2564

  1. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 อัตรา