ข่าวกิจกรรมคณะ

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตเทเวศร์ ครบรอบ 73 ปี ประจำปี 2564

เนื่องด้วยวันที่ 8 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตเทเวศร์ ในโอกาสครบรอบ 73 ปี โดย ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมประกอบพิธี ในงานมีการประกอบพิธีบวงสรวงสักการะพระรูปกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ ลานอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564