ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะฯส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน Shell Eco Marathon 2021 การแข่งขัน VIRTUAL TECHNICAL INSPECTION

คณะครุศาสตร์ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน Shell Eco Marathon 2021 การแข่งขัน VIRTUAL TECHNICAL INSPECTION โดย ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า คณะได้ส่งอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ในทีม “RMUTP RACING” สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าร่วมการแข่งขัน Shell Eco Marathon 2021 เป็นการแข่งขัน VIRTUAL TECHNICAL INSPECTION การแข่งขันเสมือนจริงระดับโลก มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากทั่วโลก ได้แก่ ทวีปอเมริกา, ทวีปเอเซียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง, ทวีปยุโรปและแอฟริกา รวมจำนวน 235 ทีม โดยส่งทีมเข้าแข่งขัน ในประเภท prototype (ICE) โดยทำการแข่งขันเป็นการ INSPECTION ตรวจสภาพรถสเหมือนจริง โดยทำการแข่งขัน จำนวน 11 สถานี และตรวจตามคู่มือ 50 ข้อ และทำการถ่ายวิดีโอ และอัพโหลดลง youtube เพื่อส่งเข้าแข่งขัน
ผลการแข่งขัน ทีม “RMUTP RACING” รางวัล ประเภท prototype (ICE) ลำดับโลกที่ 71 จากจำนวน 235 ทีม ทั้งนี้ อาจารย์ผู้ควบคุมทีมและนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร ได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการแข่งขันรายการดังกล่าว พร้อมพัฒนาให้ดีขึ้นเป็นลำดับต่อไป