ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 2 (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 2 (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 2 (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564
ขั้นตอนตรวจสอบสถานะการสอบ

*ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์​ add.​QR.code.​นี้​ เพื่อรอสอบสัมภาษณ์