ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบรับตรง (ปวช.-ปวส.) รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบรับตรง (ปวช.-ปวส.) รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เข้าตรวจสอบรหัสนักศึกษาและขั้นตอนรายงานตัวอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 – 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

*** หมายเหตุ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ที่มีรายชื่อ หากไม่พบรหัสนักศึกษาให้ทำการ REFRESH หน้าเว็บไซต์ หรือกดปุ่ม F5 (บน PC) หรือคลิกที่ปุ่ม (บน Smart Phone)เพื่อทำการโหลดข้อมูลใหม่