ข่าวสารคณะ

ประกาศข่าว กยศ. ภาคการศึกษา 2564

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่ต้องการขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2564 สามารถลงทะเบียนขอรับรหัสเข้าใช้งาน ระบบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) ตั้งแต่ 1-31 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ได้ 2 ช่องทาง

  1. สามารถลงทะเบียนผ่าน website ได้ทาง https://wsa.dsl.studentloan.or.th
  2. ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect Download ได้แล้ววันนี้ ทั้ง iOS และ Android  https://bit.ly/2YNgNux